15 vuotta täyttäneet pääas.toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen ja äidinkielen mukaan 31.12.2001-
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje


Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Alue 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 19 Valittu

Etsi

Sukupuoli 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Äidinkieli 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 4 Valittu

Etsi

Pääasiallinen toiminta 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 5 Valittu

Etsi

Koulutusaste 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 4 Valittu

Etsi

Vuosi 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 18 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja: (enimmäisraja on 5 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 30 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 5 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
23.12.2020
Yhteystiedot
aluesarjat@hel.fi
Yksikkö
henkilö
Seuraava päivitys
21.6.2021
Luontipäivä
21.6.2010
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
SSTTTM03
Tilastotietokannat
Helsingin seudun aluesarjat
Alaviitteet


Alaviitteet

Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Tietosisältö
Sisältää tietoja väestöstä koulutuksen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja äidinkielen mukaan.
Aluerajat
Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti.
Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue.
Kohdejoukko ja rajaus
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla.
Koulutukseksi katsotaan kaikki sellainen perusasteen jälkeinen loppuun suoritettu koulutus, jonka kesto on vähintään 400 tuntia. Aikuiskoulutusta, kuten työnantajan järjestämää koulutusta, järjestöjen ja yhdistysten antamaa koulutusta, kielikursseja, kirjeopetusta tms., ei lueta koulutukseksi. Koulutusastejaottelu noudattaa koulujärjestelmän rakennetta, jossa koulutus etenee vuosijaksottain alemmilta koulutuksen asteilta ylemmille. Mitä pidemmästä koulutuksesta on kysymys, sitä korkeampi on koulutusaste. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on korkein suoritettu tutkinto tai samanasteisista tutkinnoista viimeksi suoritettu tutkinto. Jos henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon toisen asteen tutkinto) ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, koulutus määräytyy ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutustieto on puutteellinen ulkomaan kansalaisten osalta.
Aikasarja
Tiedot ovat vuodesta 2001 lähtien.

Tietolähde
© Tilastokeskus - Statistikcentralen
Päivitystiheys
Vuosittain