Kehysalueen väestö 31.12.1990-2018 sekä väestöennuste 31.12.2019 - 2040
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje


Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Alue 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 10 Valittu

Etsi

Ikä 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 102 Valittu

Etsi

Sukupuoli 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Vuosi 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 51 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja: (enimmäisraja on 5 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 30 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 5 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
22.11.2019
Yhteystiedot
aluesarjat@hel.fi
Yksikkö
henkilöitä
Luontipäivä
16.12.2015
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
SSVAVE02
Tilastotietokannat
Helsingin seudun aluesarjat
Alaviitteet


Alaviitteet

Väestöennuste
Tietosisältö
Sisältää väestön määrän 31.12.1990-2018 sekä Tilastokeskuksen vuonna 2019 laatiman väestöennusteen vuosille 31.12.2019 - 2040 iän ja sukupuolen mukaan.
Aluerajat
Tämä taulu sisältää kuntakohtaisen ennusteen kullekin Helsingin seudun kehysalueen kunnalle. Helsingin seudun kehysalueen muodostavat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Aluejako vastaa tilannetta 1.1.2019.
Tietolähde
Tilastokeskus, StatFin
http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/
Menetelmän kuvaus
Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen käyttämä väestöennustemenetelmä on ns. demografinen komponenttimalli, jossa väestön tuleva määrä ja rakenne lasketaan ikäryhmittäisten syntyvyys-, kuolevuus- ja muuttokerrointen avulla. Kertoimet on laskettu viime vuosien väestönkehityksen perusteella. Ennusteessa ei ole pyritty arvioimaan taloudellisten, sosiaalipoliittisten, aluepoliittisten tms. tekijöiden vaikutusta väestönkehitykseen.
Tilastokeskuksen väestöennuste on demografinen trendilaskelma, jossa väestönkehityksen on oletettu jatkuvan viime vuosien kaltaisena.
Ennustetut väkiluvut on luokiteltu 1-vuotisikäluokkiin.
Tietojenkeruumenetelmät
Suomen väestötilasto perustuu maistraattien ylläpitämään Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus) väestötietojärjestelmään. Digi- ja väestötietovirasto toimittaa tiedot väestönmuutoksista Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen väestöennusteessa väestön tuleva määrä ja rakenne lasketaan hedelmällisyys-, kuolevuus- ja muuttokertoimien avulla. Kertoimet lasketaan lopullisista väestönmuutostilastoista. Ennusteen laatimisessa käytettävistä menetelmistä on tarkempaa tietoa väestöennusteen laatuselosteessa tilaston kotisivulla.
Asiasanat
väestö, väestöennuste, väkiluku, väestönmuutokset, väestönkasvu, kuolleisuus, syntyvyys, muuttoliike, ennuste
Päivitystiheys
Väestöennuste on toistaiseksi tehty kolmen vuoden välein.
Valmistumis- tai julkistamisaika
Väestöennuste laaditaan ja julkistetaan syksyisin.

Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Menetelmäselosteet
Laatuselosteet