Muuttoliike iän mukaan
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje


Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Alue 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 14 Valittu

Etsi

Ikä 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 37 Valittu

Etsi

Muuttosuunta 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 7 Valittu

Etsi

Vuosi 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 46 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja: (enimmäisraja on 5 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 30 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 5 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
7.6.2021
Yksikkö
muutto
Seuraava päivitys
31.5.2022
Luontipäivä
23.5.2011
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
SSVAVM03
Tilastotietokannat
Helsingin seudun aluesarjat
Alaviitteet


Alaviitteet

Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Väestömuutokset
Tietosisältö
Sisältää tietoja kuntien välisistä tulo- ja lähtömuuttaneista sekä maahan- ja maastamuutoista ikäryhmittäin.
Aluerajat
Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti.
Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue.
Tietolähde
Tilastokeskus
Kohdejoukko ja rajaus
Väestörekisterikeskus (VRK) kerää keskitetysti kaikki väestönmuutoksia - syntymää, kuolemaa, avioliiton solmimista ja avioeroa sekä muuttoliikettä - koskevat ilmoitukset. Väestörekisterikeskus saa muutosilmoitukset väestörekisterin pitäjiltä, maistraateilta, tuomioistuimilta ym. Väestörekisterikeskus käsittelee ja tarkistaa aineiston sekä päivittää väestötietojärjestelmänsä (jota 1.11.1993 asti kutsuttiin väestön keskusrekisteriksi). Väestörekisterikeskus lähettää viikoittain, järjestelmän päivityksen jälkeen, väestönmuutostiedot konekielisessä muodossa Tilastokeskukselle, missä tiedot muokataan tilastollista käyttöä varten ja tulostetaan tilastotaulukoiksi.
Alueelle tapahtuvasta muutosta käytetään nimitystä tulomuutto ja alueelta pois suuntautuvaa muuttoa kutsutaan lähtömuutoksi.
Kuntien välinen tulomuutto: kuntaan muutot muualta Suomesta
Kuntien välinen lähtömuutto: kunnasta muutot muualle Suomeen
Kuntien välinen nettomuutto: kuntien välisen tulomuuton ja lähtömuuton erotus
Ulkomainen nettomuutto: maahanmuuton ja maastamuuton erotus
Kokonaisnettomuutto: ulkomaisen nettomuuton ja kuntien välisen nettomuuton summa
Väestönmuutostilastoista laskettu väestönmuutostieto poikkeaa väestörakennetilaston vastaavasta tiedosta, koska kaikkia muuttoja ei ole voitu tilastoida ja väkilukua korjataan muiden tietojen perusteella.
Aikasarja
Tiedot ovat vuodesta 1975 lähtien.
Tietojenkeruumenetelmät
Tiedot henkilöiden asuinpaikasta saadaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen kautta. Henkilön, joka vaihtaa kotipaikkaa, on lain mukaan viimeistään viikon kuluttua muutosta annettava itsestään ja kanssaan muuttaneista perheenjäsenistä muuttoilmoitus, joka toimitetaan uuden asuinpaikan maistraatille. Muutto ilmoitetaan lomakkeessa joko vakituiseksi tai tilapäiseksi. Muuttoilmoituksen saatuaan maistraatti päättää, onko kyseessä tilapäinen vai vakituinen asuinpaikan muutos. Opiskelijoiden muutot opiskelupaikkakunnalle katsotaan vakituisiksi muutoiksi (kotikuntalaki 201/1994).
Päivitystiheys
Vuosittain
Asiasanat
väestönmuutokset, tulomuutto, lähtömuutto, maastamuutto, maahanmuutto, siirtolaisuus, nettomuutto, nettosiirtolaisuus, ikä