Espoon rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.2010-
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje


Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tiedot 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 2 Valittu

Alue 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 123 Valittu

Etsi

Rakennuksen käyttötarkoitus

Yhteensä 18 Valittu

Etsi

Valmistumisvuosi

Yhteensä 12 Valittu

Etsi

Vuosi 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 11 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja: (enimmäisraja on 5 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 30 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 5 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
9.7.2021
Yhteystiedot
aluesarjat@hel.fi
Yksikkö
Rakennuksia (lkm):
lukumäärä
Kerrosala (m2):
m2
Seuraava päivitys
9.7.2022
Luontipäivä
9.7.2021
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
ASEARRK1
Tilastotietokannat
Aluesarjat
Taulukkoseloste
aluemuutokset_esp
Alaviitteet


Alaviitteet

Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Tietosisältö
Sisältää tietoa rakennuksista (lukumäärä, kerrosala) käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.
Aluerajat
Tilastossa käytetään 1.1.2021 aluejakoa koko aikasarjassa. Osakuntaliitoksia ei ole huomioitu liitosta edeltävinä vuosina. Aluerajat ovat Espoon tilastoaluejaon mukaiset, ks. Lisätietoja.
Luokitukset
Tilastovuodesta 2020 alkaen käytössä on Rakennusluokitus 2018. Kaikkia rakennusluokituksen luokkia ei ole luettu mukaan Tilastokeskuksen rakennuskantaan. Lisätietoja rakennusluokituksesta löytyy osoitteesta: https://www2.stat.fi/fi/luokitukset/rakennus/
Rakennuskantaan ei pääsääntöisesti sisälly kesämökit eikä mm. maatalousrakennukset. Rakennuksen luokittelu käyttötarkoituksen mukaan johonkin luokkaan määräytyy pääasiassa sen perusteella, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
Valmistumisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus valmistui käyttökuntoon. Jos valmistumisvuosi on aikaisempi kuin 1980, on valmistumisvuodeksi voitu ilmoittaa peruskorjausvuosi.
Kohdejoukko ja rajaus
Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua
katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista (rakennuksista) erottavien seinien
rajoittamaa tilaa.
Tietolähde
Tilastokeskus.
Päivitystiheys
Vuosittain
Alue
Aikasarjassa käytetään uusinta olemassa olevaa aluejakoa.
Rakennuksen käyttötarkoitus
Tilastossa on käytössä uusi rakennusluokitus (Rakennusluokitus 2018). Rakennuskantapäättelyä on muutettu siten, että vuodesta 2020 alkaen kesämökkikanta muodostetaan uuden rakennusluokituksen luokkaan 021 (Vapaa-ajan asuinrakennkset) kuuluvista rakennuksista. Uuden rakennusluokituksen mukaan myös vuokrattavat lomamökit luokitellaan vapaa ajan asuinrakennuksiin, kun ne edellisessä luokituksessa kuuluivat liikerakennusten luokkaan (124). Samassa yhteydessä ns. mummonmökkit poistuivat kesämökkikannasta. Edellä kuvatun rakennuskantapäättelyn vaikutus näkyy aikasarjatarkastelussa siten, että varsinaiseen rakennuskantaan sisältyvien rakennusten määrä pieneni hieman edellisvuodesta (sekä vanhan että uuden rakennusluokituksen mukaan tarkastetuna).
Valmistumisvuosi
Rakennus- ja asuntokantatilastojen tuotantojärjestelmää uudistettiin aineistovuonna 2020. Uudistuneessa tilastotuotantoprosessissa pyritään parantamaan tiedon laatua ja hyödynnetään useampia aineistoja asunto- ja rakennustietojen korjauksissa. Tilastotietojen laadunparannus saattaa pienentää esim. taulukkomuuttujan tuntemattomaksi jääneiden tapausten määriä.