Helsingin asuntotuotanto rakennustoimenpiteen, talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje


Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Alue 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 193 Valittu

Etsi

Rakennustoimenpide 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Talotyyppi

Yhteensä 6 Valittu

Etsi

Hallintaperuste 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 5 Valittu

Etsi

Rahoitusmuoto

Yhteensä 4 Valittu

Etsi

Huoneistotyyppi

Yhteensä 9 Valittu

Etsi

Yksikkö 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 2 Valittu

Etsi

Vuosi 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 6 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja: (enimmäisraja on 5 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 30 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 5 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
2.6.2021
Yhteystiedot
aluesarjat@hel.fi
Yksikkö
asunto ja neliömetri
Seuraava päivitys
1.4.2022
Luontipäivä
29.5.2018
Lähde
Helsingin kaupunki, Kaupunkitieto
Kuutio
ASHRTAT1
Tilastotietokannat
Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta
Taulukkoseloste
aluemuutokset_hki
Alaviitteet


Alaviitteet

Helsingin asuntotuotanto rakennustoimenpiteen, talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan
Tietosisältö
Sisältää tietoja asuntorakentamisesta Helsingissä. Tiedot koskevat uustuotantoa ja laajennusrakentamista sekä käyttötarkoituksen muutostuotantoon liittyviä valmistuneita asuntoja.
Seuraavassa taulukossa on laskettu yhteen A Uustuotanto ( laajennokset) sekä B käyttötarkoituksen muutosten tuottama asuntomäärä vuodesta 2000 alkaen:
Vuosi A + B = YHT
2000: 4853 + 245 = 5098
2001: 4457 + 112 = 4569
2002: 3083 + 54 = 3137
2003: 3582 + 230 = 3812
2004: 3134 + 84 = 3218
2005: 2698 + 156 = 2854
2006: 2289 + 208 = 2497
2007: 2881 + 427 = 3308
2008: 2451 + 336 = 2787
2009: 2245 + 267 = 2512
2010: 2059 + 202 = 2261
2011: 3656 + 426 = 4082
2012: 4643 + 532 = 5175
2013: 4320 + 236 = 4556
2014: 3679 + 306 = 3985
2015: 3718 + 341 = 4059
2016: 3985 + 410 = 4395
2017: 4520 + 370 = 4890
Aluerajat
Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. kuvaus.
Tietolähde
Helsingin kuntarekisteri (Facta), Rakennusvalvontavirasto
Kohdejoukko ja rajaus
Taulukko sisältää valmistuneiden asuinhuoneistojen lukumäärän ja huoneistojen pinta-alan. Taulukosta on eroteltavissa uustuotanto ja laajennukset yhtenä ryhmänä, sekä käyttötarkoituksen muutokset omana ryhmänään. Käyttötarkoitusten muutokset sisältävät uudelleenrakentamiseen verrattavat muutokset sekä muut muutostyöt.
Käyttötarkoituksen muutokset on luokiteltu talotyypin ja huoneistotyypin mukaan. Käyttötarkoituksen muutosten rahoitusmuoto ja hallintaperuste on tuntematon.
Vapaarahoitteisiin asuntoihin on luettu mukaan valtion lyhyellä korkotuella rahoitetut ns. välimallin vuokra-asunnot. Arava/pitkän korkotuen asuntoihin on luettu valtion pitkällä korkotuella ja aravalainalla rahoitetut asunnot.
Alueluokitus
Kantakaupunki muodostuu Vironniemen, Ullanlinnan, Kampinmalmin, Taka-Töölön, Kallion, Alppiharjun, Vallilan, Pasilan, Vanhakaupungin ja Reijolan peruspiireistä sekä Mustikkamaa-Korkeasaaren osa-alueesta.
Esikaupungit muodostuvat kantakaupungin ulkopuolisista alueista, ilman ryhmää ”muut”.
Väestö- ja työvoimatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää väestön, jota ei ole kirjattu alueille. Tällaisia ovat kunnassa vailla vakituista asuntoa oleskelevat, tietymättömissä olevat, Suomen lähetystöissä ja vastaavissa toimivat, tilapäisesti ulkomailla oleskelevat, laivaväkeen kuuluvina merillä olevat, rangaistus- tms. laitokseen suljetut, sairaalaan yms. hoidettaviksi otetut, opiskelun tai sairauden takia poissa olevat sekä lyhytaikaisen työsuhteen tai satunnaisen oleskelun takia poissa olevat. Työpaikkatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää henkilöt, joiden työpaikan tarkempi sijaintitieto puuttuu. Tällöin henkilö on kiinnitetty asuinkuntaansa.
Aikasarja
Helsingin tiedot ovat vuodesta 2015 lähtien.
Tietojen luotettavuus
Tiedot asuntotuotannosta saadaan rakennusvalvonnan tietojärjestelmän kautta.
Päivitystiheys
Vuosittain