Helsingin asuntotuotanto talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan 2000-2016
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje


Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Alue 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 197 Valittu

Etsi

Talotyyppi

Yhteensä 6 Valittu

Etsi

Hallintaperuste

Yhteensä 5 Valittu

Etsi

Rahoitusmuoto

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Huoneistotyyppi

Yhteensä 9 Valittu

Etsi

Yksikkö 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 2 Valittu

Etsi

Vuosi 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 17 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja: (enimmäisraja on 5 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 30 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 5 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
26.1.2017
Yhteystiedot
aluesarjat@hel.fi
Yksikkö
asunto ja neliömetri
Seuraava päivitys
26.1.2018
Luontipäivä
23.6.2005
Lähde
Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot
Kuutio
ASHRTAT2
Tilastotietokannat
Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta
Alaviitteet


Alaviitteet

Tietosisältö
Sisältää tietoja asuntorakentamisesta Helsingissä. Tiedot koskevat uustuotantoa ja laajennusrakentamista, eikä mukana ole käyttötarkoituksen muutostuotantoon liittyviä valmistuneita asuntoja.
Seuraavassa taulukossa on laskettu yhteen A Uustuotanto (+laajennokset) sekä B käyttötarkoituksen muutosten tuottama asuntomäärä vuodesta 2000 alkaen.
Vuosi…….. A + B = YHT
2000… 4853 + 245 = 5098
2001… 4457 + 112 = 4569
2002… 3083 + 54 = 3137
2003… 3582 + 230 = 3812
2004… 3134 + 84 = 3218
2005… 2698 + 156 = 2854
2006… 2289 + 208 = 2497
2007… 2881 + 427 = 3308
2008… 2451 + 336 = 2787
2009… 2245 + 267 = 2512
2010… 2059 + 202 = 2261
2011… 3656 + 426 = 4082
2012… 4643 + 532 = 5175
2013… 4320 + 236 = 4556
2014… 3679 + 306 = 3985
2015… 3718 + 341 = 4059
2016... 3985 + 410 = 4395
Aluerajat
Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Tietolähde
Helsingin kuntarekisteri (Facta), Rakennusvalvontavirasto
Kohdejoukko ja rajaus
Valmistuneiden asuinhuoneistojen lukumäärä ja huoneistojen pinta-ala.
Aikasarja
Helsingin tiedot ovat vuodesta 2000 lähtien.
Tietojen luotettavuus
Tiedot asuntotuotannosta saadaan rakennusvalvonnan tietojärjestelmän kautta.
Päivitystiheys
Vuosittain
*Vapaarahoitteisiin on luettu mukaan valtion lyhyellä korkotuella rahoitetut ns. välimallin vuorkra-asunnot.
**Arava/pitkän korkotuen asuntoihin on luettu valtion pitkällä korkotuella ja aravalainalla rahoitetut asunnot.
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä. alkaen.