Helsingin rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje


Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Alue 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 197 Valittu

Etsi

Käyttötarkoitus 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 19 Valittu

Etsi

Toimenpide 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Yksikkö 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Vuosi 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 18 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja: (enimmäisraja on 5 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 30 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 5 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
2.6.2021
Yhteystiedot
aluesarjat@hel.fi
Yksikkö
lkm, m2 ja m3
Seuraava päivitys
30.3.2022
Luontipäivä
6.5.2004
Lähde
Helsingin kaupunki, Kaupunkitieto
Kuutio
ASHRTRT1
Tilastotietokannat
Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta
Alaviitteet


Alaviitteet

Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Rakennustuotanto
Tietosisältö
Sisältää tietoja talorakentamisesta Helsingissä.
Aluerajat
Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Tietolähde
Helsingin kuntarekisteri (Facta), Rakennusvalvontavirasto
Kohdejoukko ja rajaus
Valmistuneiden rakennusten lukumäärä, kerrosala ja tilavuus pääkaäyttötarkoituksen mukaan.
Alueluokitus
Kantakaupunki muodostuu Vironniemen, Ullanlinnan, Kampinmalmin, Taka-Töölön, Kallion, Alppiharjun, Vallilan, Pasilan, Vanhakaupungin ja Reijolan peruspiireistä sekä Mustikkamaa-Korkeasaaren osa-alueesta. Esikaupungit muodostuvat kantakaupungin ulkopuolisista alueista, ilman ryhmää ”muut”.
Väestö- ja työvoimatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää väestön, jota ei ole kirjattu alueille. Tällaisia ovat kunnassa vailla vakituista asuntoa oleskelevat, tietymättömissä olevat, Suomen lähetystöissä ja vastaavissa toimivat, tilapäisesti ulkomailla oleskelevat, laivaväkeen kuuluvina merillä olevat, rangaistus- tms. laitokseen suljetut, sairaalaan yms. hoidettaviksi otetut, opiskelun tai sairauden takia poissa olevat sekä lyhytaikaisen työsuhteen tai satunnaisen oleskelun takia poissa olevat. Työpaikkatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää henkilöt, joiden työpaikan tarkempi sijaintitieto puuttuu. Tällöin henkilö on kiinnitetty asuinkuntaansa.
Aikasarja
Helsingin tiedot ovat vuodesta 2003 lähtien.
Tietojen luotettavuus
Tiedot asuntotuotannosta saadaan rakennusvalvonnan tietojärjestelmän kautta.
Päivitystiheys
Vuosittain