E3. Työpaikat Espoossa (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 1995, 2-3-nro) mukaan 31.12.1998-2001
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje


Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Alue 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 127 Valittu

Etsi

Toimiala 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 83 Valittu

Etsi

Vuosi 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 4 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja: (enimmäisraja on 5 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 30 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 5 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
16.2.2005
Yhteystiedot
aluesarjat@hel.fi
Yksikkö
työpaikka
Luontipäivä
26.3.2004
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
ASETTTP3
Tilastotietokannat
Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta
Taulukkoseloste
aluemuutokset_esp
Alaviitteet


Alaviitteet

Merkintöjen selitykset: .. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi; . (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi; 0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
TYÖPAIKAT
Tietosisältö
Sisältää tietoja alueella työssäkäyvistä (työpaikoista) 31.12.1998-2001 toimialan mukaan.
Aluerajat
Espoon tilastoaluejaon mukaiset aluerajat. Ks. Lisätietoja.
Tietolähde
Tilastokeskus työssäkäyntitilasto. Tiedot on päätelty hallinnollisista ja tilastollisista rekistereistä ja muista aineistoista.
Kohdejoukko ja rajaus
Työpaikkamäärän mittarina käytetään kaikkien alueella työssäkäyvien henkilöiden määrää riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön.
Henkilön toimiala määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta.
Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipaikalle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti.
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.
Toimialaluokitus on Tilastokeskuksen julkaisun Toimialaluokitus (TOL) 1995 mukainen.
Viiteajankohta
Tiedot ovat vuosilta 1998-2001.
Päivitystiheys
Ei päivitetä.