Espoon työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje


Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Alue 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 132 Valittu

Etsi

Sukupuoli 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Työttömyys 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 2 Valittu

Etsi

Vuosi 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 18 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja: (enimmäisraja on 5 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 30 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 5 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
23.10.2019
Yhteystiedot
aluesarjat@hel.fi
Yksikkö
henkilö
Seuraava päivitys
14.8.2020
Luontipäivä
3.3.2005
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
ASETTTV4
Tilastotietokannat
Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta
Taulukkoseloste
aluemuutokset_esp
Alaviitteet


Alaviitteet

Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
TYÖTTÖMYYSASTE
Tietosisältö
Sisältää tietoja työttömistä ja työttömyysasteesta sukupuolen mukaan.
Aluerajat
Espoon tilastollisen aluejaon mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Tietolähde
Tilastokeskus työssäkäyntitilasto. Tiedot on päätelty hallinnollisista ja
tilastollisista rekistereistä ja muista aineistoista.
Kohdejoukko ja rajaus
Työttömät määritellään työministeriön työnhakijarekisterin perusteella.
Alueen työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus työvoimasta.
Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Työvoimaan kuuluvat sekä työlliset että työttömät. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla. Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereistä saatuihin tietoihin. Työvoiman sisällä on työttömien päättely tehty ennen työllisten päättelyä.
Salauskriteerit: Tilastossa on salattu kaikki työttömyystiedot alueilta, joiden väestömäärä on alle 100 henkilöä. Lisäksi työttömyystiedot sellaisilta alueilta, joilla asuu alle 5 työtöntä (molemmat sukupuolet tai miehet / naiset), on salattu.
Viiteajankohta
Tiedot ovat vuodesta 2000.
Päivitystiheys
Vuosittain.