Vantaan 15 vuotta täyttäneet, sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan 31.12.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje


Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Alue 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 70 Valittu

Etsi

Sukupuoli 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Koulutusaste 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 6 Valittu

Etsi

Ikä 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 5 Valittu

Etsi

Vuosi 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 5 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja: (enimmäisraja on 5 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 30 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 5 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
30.11.2020
Yhteystiedot
aluesarjat@hel.fi
Yksikkö
henkilö
Seuraava päivitys
20.11.2021
Luontipäivä
6.3.2017
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
ASVVATS1
Tilastotietokannat
Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta
Taulukkoseloste
aluemuutokset_van
Alaviitteet


Alaviitteet

Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Tutkinnon suorittaneet
Tietosisältö
Sisältää tietoja 15 vuotta täyttäneestä väestöstä iän, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan, erikseen Suomessa syntyneet.
Ulkomailta muuttaneiden koulutustietoja ei ole useinkaan tutkintorekisterissä.
Uudessa koulutusluokituksessa (2016) eriytettiin aiemmin keskiasteeseen sisältynyt erikoisammattikoulutusaste omaksi luokakseen. Taulun yhdistelmäluokka '3-4 Toinen aste ja erikoisammattikoulutusaste' vastaa vuoteen 2016 asti käytössä ollutta 'Keskiaste'-luokkaa.
Aluerajat
Vantaan tilastollisten aluejakojen mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Tietolähde
Tilastokeskus, tutkintorekisteri
Kohdejoukko ja rajaus
Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tutkinnon suorittaneita. Myös ammattitutkintolain mukaisen erillisessä tutkintotilaisuudessa suoritetun tutkinnon suorittaneet kuuluvat tutkinnon suorittaneeseen väestöön. Koulutustaso luokittelu perustuu kansainväliseen ISCED -luokitukseen.
Alueluokitus
Väestö- ja työvoimatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää väestön, jota ei ole kirjattu alueille. Tällaisia ovat kunnassa vailla vakituista asuntoa oleskelevat, tietymättömissä olevat, Suomen lähetystöissä ja vastaavissa toimivat, tilapäisesti ulkomailla oleskelevat, laivaväkeen kuuluvina merillä olevat, rangaistus- tms. laitokseen suljetut, sairaalaan yms. hoidettaviksi otetut, opiskelun tai sairauden takia poissa olevat sekä lyhytaikaisen työsuhteen tai satunnaisen oleskelun takia poissa olevat. Työpaikkatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää henkilöt, joiden työpaikan tarkempi sijaintitieto puuttuu. Tällöin henkilö on kiinnitetty asuinkuntaansa.
Viiteajankohta
Vantaan tiedot ovat vuodesta 2015 lähtien.
Tietojen luotettavuus
Tiedot perustuvat Suomen virallisen tilastoon.
Päivitystiheys
Vuosittain