Helsingin koko väestö ja ruotsinkieliset 31.12.1991-2020 sekä väestöennuste 31.12.2021 - 2036
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje


Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Äidinkieli 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Alue 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 197 Valittu

Etsi

Ikä 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 37 Valittu

Etsi

Laatimisvuosi ja vaihtoehto 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 6 Valittu

Etsi

Vuosi 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 46 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja: (enimmäisraja on 5 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 30 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 5 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
6.8.2021
Yhteystiedot
aluesarjat@hel.fi
Yksikkö
henkilö
Seuraava päivitys
4.8.2022
Luontipäivä
20.8.2018
Lähde
Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot
Kuutio
ASHVAVE1
Tilastotietokannat
Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta
Taulukkoseloste
aluemuutokset_hki
Alaviitteet


Alaviitteet

Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Väestöennuste
Tietosisältö
Sisältää tietoja väestöennusteesta äidinkielen ja iän mukaan. Kaikkien äidinkielten ennusteesta on myös nopean kehityksen vaihtoehto.
Alueittaisessa ennusteessa ikärakennetiedot julkaistaan 1-vuotisryhmittäin alle 20-vuotiaista ja 5-vuotisryhmittäin näitä vanhemmista.
Aluerajat
Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat.
Tietolähde
Helsingin kaupunginkanslian Kaupunkitukimus ja -tilastot -yksikkö, Talous- ja suunnitteluosaston Asuminen -yksikkö ja Kaupunkiympäristön toimialan kaavoitusyksikkö
Kohdejoukko ja rajaus
Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennusteet laaditaan vuosittain alueittain ja ikäryhmittäin 15 vuodeksi.
Väestöennuste laaditaan ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys.
Ennuste laaditaan erikseen olemassa olevaan asuntokantaan ja suunniteltuun asuntokantaan.
Ruotsinkielisen väestön osa-alueittainen ennuste on laadittu käyttäen osa-alue ja peruspiiritasoisia ruotsinkielisten muuttoliikekertoimia. Alueille syntyneet on laskettu käyttämällä suurpiiritason kaikkien kieliryhmien hedelmällisyyskeskiarvoja. Poikkeuksena Eteläinen suurpiiri, joka on jaettu kolmeen hedelmällisyysalueeseen: peruspiirit 101 Vironniemi ja 104 Taka-Töölö yhtenä ryhmänä, peruspiirit 102 Ullanlinna ja 103 Kampinmalmi ja 105 Lauttasaari yhtenä ryhmänä. Lisäksi Lauttasaaressa syntyneiden määrä on laskettu alueelle tyypillisestä ruotsinkielisten hedelmällisyysluvuista.
Rakentamisen ennuste laaditaan Kaupunkisuunnitteluviraston ja Kaupunginkanslian strategiaosaston yhteistyönä perustuen alkuvuosina Asunto-ohjelmaan ja myöhemmin kaavoitus-ohjelmaan.
Viiteajankohta
Helsingin ennustetiedot ovat vuosille 31.12.2019-2035. Vuodet 31.12.1991-2019 ovat toteutuneita väkilukuja.
Tuorein väestöennuste on laadittu vuonna 2020. Taulukko sisältää myös vuonna 2019 laaditun ennusteen.
Tietoja ennustemenetelmästä raportissa Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2019-2050, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2019. Raportti
Päivitystiheys
Vuosittain