Vantaa: Muuttaneet iän mukaan
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje


Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Alue 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 70 Valittu

Etsi

Muuttosuunta 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 5 Valittu

Etsi

Ikä 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 7 Valittu

Etsi

Vuosi 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 23 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja: (enimmäisraja on 5 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 30 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 5 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
23.6.2021
Yhteystiedot
aluesarjat@hel.fi
Yksikkö
muutto
Seuraava päivitys
1.6.2022
Luontipäivä
2.2.2004
Lähde
Tilastokeskus ja Vantaan kaup. tilasto ja tutkimus
Kuutio
ASVVAVM1
Tilastotietokannat
Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta
Taulukkoseloste
aluemuutokset_van
Alaviitteet


Alaviitteet

Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Muuttujan Muuttosuunta luokitusten selitykset:
Kuntaan muuttaneet - Alueelle kunnan ulkopuolelta muuttaneet
Sisäinen tulomuutto - Alueelle kunnasta muuttaneet, mukaan lukien alueen sisäiset muutot
Kunnasta muuttaneet - Alueelta kunnan ulkopuolelle muuttaneet
Sisäinen lähtömuutto - Alueelta kuntaan muuttaneet, mukaan lukien alueen sisäiset muutot
Kokonaisnettomuutto - Alueen kaikkien tulo- ja lähtömuuttojen erotus
Väestömuutokset
Tietosisältö
Sisältää tietoja tulo- ja lähtömuuttaneista ikäryhmittäin.
Aluerajat
Vantaan tilastollisten aluejakojen mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Tietolähde
Tilastokeskus
Kohdejoukko ja rajaus
Digi- ja väestötietovirasto kerää keskitetysti kaikki väestönmuutoksia - syntymää, kuolemaa, avioliiton solmimista ja avioeroa sekä muuttoliikettä - koskevat ilmoitukset. Digi- ja väestötietovirasto saa muutosilmoitukset väestörekisterin pitäjiltä, maistraateilta, tuomioistuimilta ym. Digi- ja väestötietovirasto käsittelee ja tarkistaa aineiston sekä päivittää väestötietojärjestelmänsä (jota 1.11.1993 asti kutsuttiin väestön keskusrekisteriksi). Digi- ja väestötietovirasto lähettää viikoittain, järjestelmän päivityksen jälkeen, väestönmuutostiedot konekielisessä muodossa Tilastokeskukselle, missä tiedot muokataan tilastollista käyttöä varten ja tulostetaan tilastotaulukoiksi.
Alueluokitus
Väestö- ja työvoimatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää väestön, jota ei ole kirjattu alueille. Tällaisia ovat kunnassa vailla vakituista asuntoa oleskelevat, tietymättömissä olevat, Suomen lähetystöissä ja vastaavissa toimivat, tilapäisesti ulkomailla oleskelevat, laivaväkeen kuuluvina merillä olevat, rangaistus- tms. laitokseen suljetut, sairaalaan yms. hoidettaviksi otetut, opiskelun tai sairauden takia poissa olevat sekä lyhytaikaisen työsuhteen tai satunnaisen oleskelun takia poissa olevat. Työpaikkatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää henkilöt, joiden työpaikan tarkempi sijaintitieto puuttuu. Tällöin henkilö on kiinnitetty asuinkuntaansa.
Viiteajankohta
Vantaan tiedot ovat vuodesta 1998 lähtien.
Tietojen luotettavuus
Tiedot henkilöiden asuinpaikasta saadaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen kautta.
Päivitystiheys
Vuosittain