Helsingin väestö elinkeinoryhmittäin 1870-1930
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje


Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Elinkeinoryhmä 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 22 Valittu

Etsi

Väestönosa 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 2 Valittu

Etsi

Luku 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 2 Valittu

Etsi

Vuosi 
Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 7 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja: (enimmäisraja on 5 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 30 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 5 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Yhteystiedot
aluesarjat@hel.fi
Yksikkö
henkilö
Lähde
Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot
Kuutio
HIHTTTV01
Tilastotietokannat
Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokanta
Alaviitteet


Alaviitteet

Tietosisältö
Sisältää tietoa Helsingin väestöstä elinkeinoryhmittäin.
Huomioitavaa
1. Ammattiryhmitystä ei eri väestölaskennoissa ole toimitettu täysin yhdenmukaisesti. Muut ammatit-ryhmään v. 1900 ja varsinkin v. 1910 on luettu suurehko määrä henkilöitä, jotka oikeastaan kuuluisivat johonkin edelliseen ryhmään. Lisäksi valtionrautateiden sekä postin, lennätinlaitoksen ym. palveluksessa olevat virkamiehet ja osa henkilökuntaa v. 1870 - 1890 on luettu ryhmään julkinen toiminta, mutta sittemmin ryhmään kulkulaitokset. V. 1920 on väestö voitu ryhmittää elinkeinon mukaan tarkemmin kuin aikaisemmin, minkä johdosta on ryhmiin muut ammatit sekä työntekijät ja päiväpalkkalaiset luettujen henkilöiden luku tuntuvasti vähentynyt. (Tilastollinen vuosikirja 1942/43, s. 33).
2. Palvelusväki on taulukon osassa Ammatinharjoittajat ja muut päähenkilöt jaettu eri elinkeinoryhmien kesken.
3. Muut henkilöt ilman ammattia tai joiden ammatti oli tuntematon-muuttuja taulukon osassa ammatinharjoittajat ja muut päähenkilöt v. 1900: ryhmän vähälukuisuus johtuu pääasiassa siitä, että tähän ryhmään kuuluvat ylioppilaat ja koululaiset on, päinvastoin kuin muina väestönlaskentavuosina, suurimmaksi osaksi luettu omaisten joukkoon.
4. Sotaväki-muuttuja taulukonosassa ammatinharjoittajat ja muut päähenkilöt v. 1910, 1920, 1930: Väestölaskennoissa ei saatu mitään tietoja kasarmeihin ja sotalaivoihin sijoitetusta sotaväestä.
5. Kulkulaitokset v. 1930: Rautatien konepajoissa ja raitiotien korjauspajoissa työskentelevät, jotka v. 1920 laskettiin tähän ryhmään, on v. 1930 laskettu ryhmään Teollisuus.
6. Kaikki siivoojattaret on v. 1930 johdonmukaisemmin kuin aikaisemmin laskettu ryhmään puhtaanapitotyö.
7. Lisää tietoa väestön elinkeinosta ja tietojen vertailtavuudesta: Väestön elinkeino. Väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1870-1975. Tilastollisia tiedonantoja nro 63. Tilastokeskus, Helsinki 1979.
Lähteet
Tilastollinen vuosikirja 1942/43 (taul. 29). Alkuperäinen lähde vuosien 1870-1930 väestölaskennat.